Facebook'ta takip et.Twitter'da takip et. Abone Ol!
Ergün Kılıç
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
01.04.2017

Tüketici Hakem Heyeti’ne tüketiciler, satıcılar ve sağlayıcılar başvurabilmektedirler. Tüketicinin korunması mevzuatı gereğince Tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler, Sağlayıcı Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ve Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişililerden oluşmaktadır.

Tüketici İşleminden Kaynaklanan sorunlarda Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılabilir.

Tüketici hakem heyetine başvurunun öncelikli koşulu tüketici işleminden doğan bir sorun olması gerekmektedir. Tüketicinin Korunması Hakkından Kanunda, Tüketici işlemi;  Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan,  eser,  taşıma,  simsarlık,  sigorta,  vekâlet,  bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi” olarak ifade etmektedir.

Tüketicinin Korunması hakkında Kanunda yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere,  Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapacak taraflardan birinin mutlak tüketici olması ve de tüketici işleminden doğan bir sorun olması gerekmektedir. Tüketici tanımında gerçek kişi yanında kar amacı gütmeyen tüzel kişiler denilerek Apartman, dernekler, vakıflar vb. tüzel kişiler başvurabileceği anlatılmaktadır.

Apartman yönetiminin almış badana boya, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Mehmetçik Vakfı gibi tüzel kişiliğellerin yardım amacı ile almış oldukları ayakkabı, elbise, oyuncak gibi malların ayıplı çıkması durumunda Tüketici Hakem Heyetine tüketici sıfatıyla başvuruda bulunabilir.

Tüketici Hakem heyetine başvuruda parasal sınır vardır.

Hakem Heyetine Başvurunun başka bir ölçüt de parasal sınırlardır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici İşleminden doğan sorunlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru parasal sınırlarını her yıl belirleyerek Resmi Gazetede yayınlamaktadır. Tüketiciler, Tüketici işleminden kaynaklanan sorunlarında Tüketici Hakem Heyetine başvurularında bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırları dikkate almak zorundadır. (2017 yılı için; İlçe Tüketici Hakem Heyeti parasal sınırı 2400 TL, İl Tüketici Hakem Heyeti Başvuru sınırı 2400-3610 TL arası ve Tüketici mahkemelerine başvuruda bulunabilmeleri içinde 3610 TL dir.)

Tüketici Hakem Heyetine Başvurular da Nelere Dikkat Etmeli?

Tüketici, satıcı, sağlayıcını Tüketici hakem heyetine başvurularını şahsen veya kanuni temsilcileri aracılığıyla yapmalıdır.

Hakem heyetine başvuru yazılı olarak yapılmalıdır. Tüketici İşleminden kaynaklanan uyuşmazlık konusunu içeren dilekçede;  başvuru sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, uyuşmazlık değeri ve talebi ile şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Uyuşmazlık konusu olan işlemin asıl belgeleri başvuru sahibinde kalmalı ve belgelerden oluşturulan kopyalar ikişer nüsha olarak Tüketici Hakem Heyetine vermelidir.

Elektronik ortamda yapılan başvurularda ise;  e-devlet kapısı üzerinden veya Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması ve yapılan başvurunun başvuru sahibi tarafından, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olmalıdır.

Güvenli elektronik veya mobil imza ile imzalanmamış başvuruların geçerli olabilmesi için sistem tarafından oluşturulan başvuru formunun çıktısının alınarak ıslak imza ile imzalandıktan sonra on beş gün içinde varsa bilgi ve belgelerle birlikte ilgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla veya elden ulaştırılmalıdır.

Tüketici aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmamalıdır. Birden çok heyet başvuruda bulunması durumunda karşı tarafın itiraz hakkı bulunmaktadır..

Tüketici, satıcı veya sağlayıcı Tüketici Hakem Heyetinden talebini yani seçimlilik hakkını talep ederken somut ve açık olarak talep etmelidir. 01 04 2017

 

Ergün Kılıç

Tüketici Haklar Derneği

Genel Başkan Yardımcısı

 

 


Bu yazı 15232 kez okundu.

HAVA DURUMU

ANKARA

SON YORUMLAR

ANKETLER

sizin sozcünüzle tüketiciyardım birlikte hizmetini nasıl buluyorsunuz?

Sizin Sözcünüz © 2015 - 2019 | İzinsiz ve Kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Espower Bilisim